Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 16. 5. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 61829/22/1000 ze dne 4. 5. 2022 týkající se informací k  podáním z roku 2021. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 10. 5. 2022 –  čj. ČOI 63700/22/1000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena