Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 16. 6. 2016

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 16. 6. 2016:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 7. 6. 2016 na žádost týkající se protokolu nebo zápisu, který byl ČOI předložen v rámci kontrolní činnosti u podnikatelského subjektu.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 30. 5. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 67537/16/1000 týkající se protokolu nebo zápisu, který byl ČOI předložen v rámci kontrolní činnosti u podnikatelského subjektu. Žádost byla rozhodnutím zamítnuta, protože Česká obchodní inspekce jako povinný subjekt nemá požadovanou informaci k dispozici, nedisponuje s ní, a proto ji nemůže ani poskytnout.
Žadateli bylo rozhodnutí zasláno dne 10. 6. 2016 pod  čj. ČOI 71487/16/1000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena