Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 16. 6. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 71099/21/1000 ze dne 24. 5. 2021 týkající se vyřízení podání žadatele a poskytnutí protokolu o kontrole. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky  (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 9. 6. 2021 –  čj. ČOI 77824/21/1000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena