Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 17. 2. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 19437/22/1000 ze dne 7. 2. 2022 týkající se poskytnutí rozhodnutí ke kontrole společnosti Česká srovnávací s.r.o. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 9. 2. 2022 –  čj. ČOI 20036/22/1000.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena