Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 17. 5. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 62729/22/1000 ze dne 6. 5. 2022 týkající se kontrol šlehačkovačů. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 10. 5. 2022 –  čj. ČOI 63698/22/1000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena