Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 18. 1. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 171430/20/1000 ze dne 29. 12. 2020 týkající se řízení vedeném se společností K2T. Žadateli bylo sděleno, že se společností bylo vedeno mimosoudní řešení sporu s výsledkem, že prodávající nekomunikuje, a proto bylo toto řízení ukončeno. Dne 6. 1. 2021 bylo se společností K2T zahájeno inspektorátem ČOI Středočeský a Hl. m. Praha přestupkové řízení.  
Žadateli byla odpověď odeslána poštou jako doporučená zásilka dne 11. 1. 2021 –  čj. ČOI 4249/21/1000.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena