Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 19. 8. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 100883/21/1000 ze dne 3. 8. 2021 týkající se poskytnutí posledních tří rozhodnutí za porušení § 54 odst. 4 písm. a) zákona č. 90/2016 Sb.
Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky  (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 12. 8. 2021 –  čj. ČOI 104593/21/1000.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena