Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 2. 10. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 22. 9. 2017 na žádost týkající se kontrol provedených na základě žadatelových stížností.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne     19. 9. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 124831/17/1000 týkající se kontrol provedených na základě žadatelových stížností.  Žadateli bylo sděleno, že jeho podněty byly postoupeny oddělení kontroly, kde byly zahrnuty do kontroly uvedených subjektů. Pozitivní výsledek šetření byl předán ke správnímu řízení. Jedné ze dvou společností byla uložena sankce ve výši 40 000, – Kč. Druhé společnosti byla uložena sankce ve výši 200 000,- Kč, proti které společnost podala odpor a pokračuje se ve správním řízení.   

Žadateli byla odpověď zaslána doporučeně jako listovní zásilka dne 22. 9. 2017 čj. ČOI 126406/17/1000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena