Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 2. 2. 2015

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 2. 2. 2015:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 1. 2015 na žádost týkající se využití podnětu k zahájení řízení.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze  byla dne 6. 1. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 1521/15/1000 týkající se využití podnětu k zahájení řízení.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 19. 1. 2015 –  čj. ČOI 7323/15/1000. 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena