Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 2. 5. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

(ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 55905/22/1000 ze dne 20. 4. 2022 týkající se počtu podnětů na čerpací stanici Benzina. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 25. 4. 2022 –  čj. ČOI 57669/22/1000.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena