Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 2. 8. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 23. 7. 2018 na žádost týkající se kontroly u společnosti VV Auto.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne     19. 7. 2018  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 93467/18/1000 týkající se kontroly u společnosti VV Auto.

Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně jako listovní zásilka (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 23. 7. 2018 –  čj. ČOI 94450/18/1000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena