Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 20. 8. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 8. 8. 2018 na žádost týkající se kontroly na základě podnětu.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 3. 8. 2018  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 100112/18/1000 týkající se kontroly na základě podnětu.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 8. 8. 2018 –  čj. ČOI 101827/18/1000.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena