Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 21. 12. 2015

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 21. 12. 2015:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 7. 12. 2015 na žádost týkající se možnosti nahlížení do spisu pro účastníka řízení.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 25. 11. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 125816/15/1000 týkající se možnosti nahlížení do spisu pro účastníka řízení.
Žádost byla rozhodnutím čj. ČOI 130141/15/1000 zamítnuta, protože žadatel se může svého práva domáhat prostřednictvím zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena