Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 22. 12. 2016

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 22. 12. 2016:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 12.12.2016 na žádost týkající se zaslání kontrolního protokolu čj. 148388/16/1000.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne       8. 12. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 161414/16/1000 týkající se zaslání kontrolního protokolu čj. 148388/16/1000. Požadovaný dokument byl žadateli poskytnut v  odpovědi zaslané elektronicky dne 12. 12. 2016 –  čj. ČOI 162752/16/1000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena