Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 22. 3. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď poskytnutou dne 13. 3. 2019 na žádost týkající se testování výrobku.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne     28. 2. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod sp. zn. ČOI 17506/19/1000 týkající se testování výrobku.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 13. 3. 2019 – čj. ČOI 35841/19/1000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena