Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 23. 12. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 154583/21/1000 ze dne 6. 12. 2021 týkající se podání žadatele ke kontrole společnosti Smarty CZ, a.s. Poskytnutí  informace bylo rozhodnutím zamítnuto, vzhledem k tomu, že správní řízení není dosud ukončeno a nelze předjímat jeho výsledek. Žadatel byl však informován o tom, že po ukončení šetření dostávají podatelé podnětů informaci o výsledku šetření. Žadateli bylo rozhodnutí zasláno datovou schránkou  dne 14. 12. 2021 –  čj. ČOI 158470/21/1000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena