Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 23. 7. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 91904/21/1000 ze dne 30. 6. 2021 týkající se informace o  tom, kdo podal podání na žadatele.  Žadateli byla informace poskytnuta. Žadateli byla odpověď odeslána jako listovní zásilka poštou  dne 15. 7. 2021 –  čj. ČOI 91904/21/1000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena