Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 24. 10. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 125556/19/1000 ze dne 7. 10. 2019 týkající se sankce uložené podnikateli za nesoučinnost.

Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 15. 10. 2019 – čj. ČOI 131147/19/1000.

 

 

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena