Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 25. 1. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 14. 1. 2019 na žádost týkající se výsledku kontroly na podnět žadatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 10. 1. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 4779/19/1000 týkající se výsledku kontroly na podnět žadatele.

Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně jako doporučená listovní zásilka (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne14. 1. 2019 – čj. ČOI 6345/19/1000.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena