Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 25. 10. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 15. 10. 2018 na žádost týkající se zaslání spisového materiálu ke správnímu řízení.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne     2. 10. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 126343/18/1000 týkající se zaslání spisového materiálu ke správnímu řízení.

Žadateli byly požadované materiály poskytnuty a odpověď odeslána doporučeně jako listovní zásilka dne 15. 10. 2018 – čj. ČOI 131790/18/1000.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena