Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 27. 5. 2015

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 27. 5. 2015:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď ze dne 11. 5. 2015 na žádost týkající se postoupení  odvolání a zaslání sběrného archu spisu.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 30. 4. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 50324/15/1000 týkající se postoupení  odvolání a zaslání sběrného archu spisu.
Žadateli byla odpověď odeslána jako poštovní zásilka (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 13. 5. 2015 –  čj. ČOI 53258/15/1000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena