Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 28. 1. 2016

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 28. 1. 2016:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 13.1.2016 na žádost týkající se kontrolního šetření ve společnosti Kovarson, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne    11. 1. 2016  doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 3597/16/1000 týkající se kontrolního šetření ve společnosti Kovarson, s.r.o. Žadateli bylo sděleno, že na základě jeho podnětu proběhlo ve firmě Kovarson, s.r.o. šetření, na jehož základě byla příkazem uložena pokuta za porušení ustanovení zákona při uvádění technických výrobků na trh. Žadateli byla odpověď zaslána datovou schránkou dne 13. 1. 2016 –  čj. ČOI 4525/16/1000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena