Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 28. 2. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď poskytnutou dne 18. 2. 2019 na žádost týkající se poskytnutí protokolu o kontrole.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 14. 2. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podle ZSPI evidovaná pod sp. zn. ČOI 100112/18/1000 týkající se poskytnutí protokolu o kontrole.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 18. 2. 2019 – čj. ČOI 23865/18/1000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena