Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 28. 3. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti sp.zn. ČOI 34376/22/1000 ze dne 10. 3. 2022 týkající se poskytnutí kontrolních protokolů ke kontrole společnosti Česká srovnávací s.r.o za poslední tři roky. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 11. 3. 2022 –  čj. ČOI 39038/22/1000.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena