Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 29. 4. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 54497/21/1000 ze dne 19. 4. 2021 týkající se vyřízení jeho podání upozorňující na používání nekalých obchodních praktik e-shopu ochrannerousky.cz. Žadateli bylo sděleno, že šetření tohoto e-shopu nebylo dosud ukončeno a o jeho výsledku bude žadatel následně informován.
Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky dne 22. 4. 2021 –  čj. ČOI 55801/21/1000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena