Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 3. 2. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 9613/20/1000 ze dne 21. 1. 2020 týkající se kontroly u společnosti Real-Treuhand Reality. Žádost byla v bodě č. 1, kdy žadatel požadoval veškerou korespondenci mezi ČOI a kontrolovanou společností, rozhodnutím odmítnuta dle § 11, odst. 3 ZSPI, protože se jedná o informace získané od třetích osob při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti, prováděné na základě zvláštních právních předpisů. V bodě č. 2 bylo žadateli vyhověno a byly mu zaslány anonymizované dokumenty – Protokol o kontrole a Rozhodnutí o uložení sankce.
Žadateli byla odpověď a rozhodnutí odesláno elektronicky prostřednictvím datové schránky dne 22. 1. 2020 – čj. ČOI 10594/20/1000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena