Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 3. 5. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 55385/22/1000 ze dne 20. 4. 2022 týkající se poskytnutí kopií spisu ke kontrole spol. Mafra, a.s. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou dne 26. 4. 2022 –  čj. ČOI 58050/22/1000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena