Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 3. 8. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 23. 7. 2018 na žádost týkající se stavu šetření na základě podnětu u společnosti se sídlem v Příbrami.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne     18. 7. 2018  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 92864/18/1000 týkající se stavu šetření na základě podnětu u společnosti se sídlem v Příbrami.  

Žadateli bylo sděleno, že kontrola u společnosti byla ukončena 20. 12. 2017 a v současné době probíhá řízení o přestupku, z jehož spáchání je společnost podezřelá.

Žadateli byly požadované informace poskytnuty a to elektronicky dne 23. 7. 2018 – čj. ČOI 94364/17/1000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena