Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 30. 11. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 154018/20/1000 ze dne 11. 11. 2020 týkající se poskytnutí rozhodnutí vydaných Inspektorátem ČOI Středočeský a Hl. m. Praha v roce 2020 nebo 2019 za porušení § 13, § 14 a § 4 odst. 4 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a to ke každému porušení vždy 3 rozhodnutí.
Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty v anonymizované podobě a odeslány elektronicky  dne 23. 11. 2020 –  čj. ČOI 155918/20/1000.

 

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena