Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 30. 11. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 145199/21/1000 ze dne 14. 11. 2021 týkající se podání žadatele, které je vedeno pod čj. ČOI 111301/21/1000. Žadateli bylo sděleno, že vyjádření ČOI mu již bylo posláno 16. 11. 2021 a je mu znovu na základě žádosti zasláno. Žadateli byla odpověď odeslána v listinné podobě dne 18. 11. 2021 –  čj. ČOI 146855/21/1000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena