Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 30. 8. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 106159/19/0100 ze dne 19. 8. 2019 týkající se kontrol v restauracích ve Vlašimi.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 20. 8. 2019 –  čj. ČOI 106474/19/1000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena