Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 31. 12. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 160823/21/1000 ze dne 17. 12. 2021 týkající se vyřízení podání na Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Žadateli bylo sděleno, že šetření vzhledem  epidemiologické situaci související s COVID 19 a s přihlédnutím k aktuálním prioritám v oblasti kontrol nebylo zařazeno do plánu kontrol.  Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky datovou schránkou  dne 22. 12. 2021 –  čj. ČOI 163319/21/1000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena