Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 31. 5. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 24. 5. 2018 na žádost týkající se informace, zda bylo vedeno řízení se společností, kvůli povinnosti uvést k prodávaným výrobkům návod v české jazyce.  

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 24. 5. 2018  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 69025/18/1000 týkající se informace, zda bylo vedeno řízení se společností, kvůli povinnosti uvést k prodávaným výrobkům návod v české jazyce.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 24. 5. 2018 –  čj. ČOI 69459/18/1000.

 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena