Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 4. 2. 2015

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 4. 2. 2015:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 21. 1. 2015 na žádost týkající se poskytnutí kopie rozhodnutí ČOI o udělení pokuty společnosti autobazar AAA Auto, a. s. za neuvedení reprezentativního příkladu v reklamě na půjčku (včetně rozhodnutí o odvolání).
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze  byla dne 8. 1. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 2890/15/1000 týkající se poskytnutí kopie rozhodnutí ČOI o udělení pokuty společnosti autobazar AAA Auto, a. s. za neuvedení reprezentativního příkladu v reklamě na půjčku (včetně rozhodnutí o odvolání). Vzhledem k tomu, že inspektorát Středočeský a Hl. m. Prahy nedisponuje informací, resp. rozhodnutím o udělení pokuty společnosti AAA Auto, a.s. za neuvedení reprezentativního příkladu v reklamě na půjčku, nemohl ani takovou informaci poskytnout, proto ji rozhodnutím odmítl.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 21. 1. 2015 –  čj. ČOI 8535/15/1000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena