Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 4. 5. 2015

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 4. 5. 2015:  Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 22. 4. 2015 na žádost týkající se kontroly společnosti Unistav, a. s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 8. 4. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 41117/15/1000 týkající se kontroly společnosti Unistav, a. s.
Žadateli byla odpověď poskytnuta písemně (ke stažení ZDE a ZDE ve formátu PDF)  dne 22. 4. 2015 –  čj. ČOI 46963 a čj. ČOI 47007/15/1000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena