Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 5. 2. 2016

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 5. 2. 2016:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 27.1.2016 na žádost týkající se zkoušek protipožárních dveří.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne       7. 1. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 5369/16/1000 týkající se zkoušek protipožárních dveří. 
Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky  dne 13. 1. 2016 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 10458/16/1000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena