Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 6. 10. 2016

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 6. 10. 2016:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 20. 9. 2016 na žádost týkající se kontroly v Aquaparku v Uherském Hradišti.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne       8. 9. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp. zn. ČOI 112819/16/1000 týkající se kontroly v Aquaparku v Uherském Hradišti.
Žadateli byla odpověď odeslána jako listovní zásilka prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 20. 9. 2016 –  čj. ČOI 120163/16/1000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena