Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 6. 11. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 25. 10. 2017 na žádost týkající se kontrol v restauraci Kozlovna v Praze.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne     17. 10. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 137995/17/1000 týkající se kontrol v restauraci Kozlovna v Praze. 

Žadateli byla odpověď zaslána elektronicky dne 25. 10. 2017 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 141896/17/1000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena