Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 6. 3. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 21682/20/1000 ze dne 13. 2. 2020 týkající se kontrol prodeje alkoholu mladistvým v areálu Žlutých lázní v Praze od roku 1993 u provozovatele Taiko, a.s. Povinný subjekt sdělil žadateli, že u uvedeného subjektu a v uvedeném období ČOI žádnou kontrolu neprovedla a v areálu bylo ve sledovaném období provedeno celkem 26 kontrol, z toho v 8 případech se zjištěním.
Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky prostřednictvím datové schránky dne 24. 2. 2020 – čj. ČOI 27134/20/1000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena