Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 7. 3. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 23. 2. 2018 na žádost týkající se poskytnutí znění prvních 10 pravomocných příkaz, které povinný subjekt vydal na základě zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne     20. 2. 2018  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 25434/18/1000 týkající se poskytnutí znění prvních 10 pravomocných příkazů, které povinný subjekt vydal na základě zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 

Žadateli byly požadované pravomocné příkazy poskytnuty a to elektronicky dne 23. 2. 2018 –  čj. ČOI 26836/17/1000.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena