Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 7. 6. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 28. 5. 2018 na žádost týkající se kontroly označování cen v prodejních automatech.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne     16. 5. 2018  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 65788/18/1000 týkající se kontroly označování cen v prodejních automatech.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 28. 5. 2018 –  čj. ČOI 70973/18/1000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena