Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 8. 2. 2016

Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha  – 8. 2. 2016:  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 26.1.2016. na žádost týkající se výsledků kontroly u firmy EXELED, s.r.o. provedené na podnět žadatele, zaměřené na svítidla typu SELED.
České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne 12. 1. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 4202/16/1000 týkající se výsledků kontroly u firmy EXELED, s.r.o. provedené na podnět žadatele, zaměřené na svítidla typu SELED. Žadateli byla odpověď zaslána datovou schránkou dne 26. 1. 2016 –  čj. ČOI 10023/16/1000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena