Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 9. 12. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 149893/21/1000 ze dne 24. 11. 2021 týkající se kontroly u společnosti Dopedom, s.r.o. Žadateli byla odpověď odeslána elektronicky  dne 30. 11. 2021 –  čj. ČOI 152146/21/1000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena