Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha – 9. 4. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď poskytnutou dne 29. 3. 2018 na žádost týkající se informace, zda byla na uvedené subjekty podána na ČOI stížnost, návrh či podnět.

České obchodní inspekci – inspektorátu Středočeskému a Hl. m. Prahy se sídlem v Praze byla dne     26. 3. 2018  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod č.j. ČOI 42750/18/1000 týkající se informace, zda byla na uvedené subjekty podána na ČOI stížnost, návrh či podnět. 

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29. 3. 2018 –  čj. ČOI 44463/18/1000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena