Inspektorát Ústecký a Liberecký – 1. 12. 2017

Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci (dále jen ZSPI) poskytnutou dne 21. 11. 2017 na žádost týkající se poskytnutí sběrného archu spisu  čj. ČOI 57406/17/2400 a dokumenty zařazené v tomto spisu s pořadovým číslem 6 a vyšším.

České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem byla dne 6. 11. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 147310/17/2400 týkající se poskytnutí sběrného archu spisu  čj. ČOI 57406/17/2400 a dokumentů zařazených v tomto spisu s pořadovým číslem 6 a vyšším.

Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty. S odvoláním na ust. § 11 odst. 3 ZSPI bylo rozhodnutím odmítnuto poskytnutí informací o smlouvě, která je součástí uvedeného spisu, dále vyjádření kontrolované osoby a námitky kontrolované osoby.   

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 21. 11. 2017, čj. ČOI 154051/17/2500 a 154050/17/2500.

 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena