Inspektorát Ústecký a Liberecký – 1. 6. 2022

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), informaci k žádosti čj. ČOI 69555/22/2400  ze dne 23. 5. 2022 týkající se kontrol kvality pohonných hmot. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 24. 5. 2022 –  čj. ČOI 69856/22/2400.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena