Inspektorát Ústecký a Liberecký – 10. 7. 2015

Inspektorát Ústecký a Liberecký  – 10. 7. 2015:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 29. 6. 015 na žádost týkající se informace o uložené sankci podnikateli.
České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem  byla dne 7. 4. 2015  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 40282/15/2500 týkající se informace o uložené sankci podnikateli. Žadateli byly informace poskytnuty až po nabytí právní moci rozhodnutí.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29. 6. 2015 – čj. ČOI 70152/15/2500.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena