Inspektorát Ústecký a Liberecký – 12. 10. 2017

Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 5. 10. 2017 na žádost týkající se poskytnutí spisu čj. ČOI 57406/17/2400.

České obchodní inspekci – inspektorátu Ústeckému a Libereckému se sídlem v Ústí nad Labem byla dne 26. 9. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná čj. ČOI 128552/17/2400 týkající se poskytnutí spisu čj. ČOI 57406/17/2400.

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 5. 10. 2017, čj. ČOI 131721/17/2500.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena