Inspektorát Ústecký a Liberecký – 12. 2. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 10983/20/2500 ze dne 23. 1. 2019 týkající se informace k porušení § 15 odst. 3 a § 19 odst.1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Žadateli byla informace poskytnuta a odeslána na jeho žádost doporučeně poštou jako listovní zásilka (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 3. 2. 2019 – čj. ČOI 13540/20/2400.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena