Inspektorát Ústecký a Liberecký – 14. 10. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 123005/21/2400 ze dne 23. 9. 2020 týkají se poskytnutí rozhodnutí vydaných inspektorátem ČOI se sídlem v Plzni za posledních 5 let, a to za porušení ust. § 3 odst. 1 zákona o pohonných hmotách, a to za nedodržení jakostního parametru „indukční perioda – oxidační stabilita.“ Žadateli bylo sděleno, že předmětný inspektorát vydal jedno rozhodnutí čj. ČOI 160428/20/2400/0310/20/R/PL/St ze dne 2. 12. 2020. Toto rozhodnutí bylo žadateli poskytnuto. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou dne 6. 10. 2021 –  čj. ČOI 127805/21/2400.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena